Perintöoikeudelliset palvelut

Perintöoikeudelliset palvelut

500,00 € / alkaen

lisätään alv: 120,00 € / alkaen

Valitse haluamasi palvelu alasvetovalikosta


Tuotteen yhteishinta:

500,00 € lisätään alv: 120,00 €Perintöoikeudellisten palvelujen hinnat:

 • 500€ alkaen sisältää perukirjan +alv 24%
 • 700€ alkaen yhden kuolinpesän sopimus jaosta +alv 24%
 • 900€ alkaen kahden kuolinpesän sopimus jaosta +alv 24%
 • 1 500 € alkaen asiakirja, joka sisältää yli kaksi kuolinpesää +alv 24%

LISÄEHDOT: Ennen kuin ryhdytään tekemään perintöoikeudellisten ja sukupolvenvaihdosratkaisupalvelujen toimeksiantoa, niin asiakkaan kanssa sovitaan hinnan muodostumisesta tapauksen alkutietojen perusteella. Metsänhoitoyhdistys pidättää oikeuden laskuttaa palvelusta todellisen alkaen-hintojen jälkeen aikamenekin mukaan, mikäli ei sovita asiakkaan kanssa kiinteää hintaa ennen työn aloittamista.

Perukirjan laatiminen

Perukirja on luettelo kuolinpesän osakkaista ja edunsaajista sekä vainajan ja lesken omaisuudesta. Perukirja on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa omaisen kuolemasta. Perunkirjoituksessa selvitetään ja ilmoitetaan mm:

 1. Perilliset ja testamentin saajat
 2. Vainajan varat, velat, velvoitteet, henkivakuutukset ja muut vainajan
  varallisuuteen ja edunsaajien asemaan vaikuttavat tekijät
 3. Lesken omaisuus
 4. Mahdollinen lesken ilmoitus olla luovuttamatta tasinkoa rintaperillisille sekä
  vaatimus pitää pesä jakamattomana.

Ottolapsi on aina kuolinpesän osakas. Lapseksi ottamisesta on laissa tarkat säädökset (laki lapseksi ottamisesta).

Pesän ilmoittajana on henkilö, joka on parhaiten selvillä pesän asioista. Hän on myös vastuussa perukirjan laatimisesta. Perukirjan allekirjoittaa kaksi uskottua miestä.

Perukirja täydellisine sukuselvityksineen ym. liitteineen on jätettävä verotoimistoon yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Jos perukirjasta unohtuu varoja tai velkoja tai muita asiaan liittyviä seikkoja, tulee tehdä täydennysperukirja kolmen kuukauden sisällä siitä, kun tieto uusista varoista/velvoitteista on saatu.

Perukirjan laatimista varten tarvitaan mm. seuraavat tiedot tai asiakirjat:

 • virkatodistukset (aukoton sukuselvitys), kerran jokaiselta
 • pankkien saldotodistukset kuolinpäivältä
 • omaisuuden määräämisvalta (lainhuuto mm.) ja verotustiedot
 • vakuutuskorvauspäätös
 • mahdolliset arviokirjat
 • osakkeet, osuudet, muu irtain omaisuus
 • mahdollinen testamentti, mahdolliset avioehtosopimukset
 • tiedot suosiolahjoista ja ennakkoperinnöistä.

Perukirjassa on oltava selvitys myös perinnöstä luopumisesta. Perinnön saaja voi kirjallisesti luopua perinnöstään joko ennen perittävän kuolemaa tai pesään yhtymättä perittävän kuoleman jälkeen. Luopujan ei ole pätevästi perinnöstä luopuakseen mahdollista mitenkään määrätä perinnöstä. Perintö menee luopumisen seurauksena sille, jolla olisi oikeus periä luopuja, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää.

Perukirjassa pyritään käyttämään käypiä arvoja. Uskotut miehet arvioivat omaisuuden arvon ”parhaan kykynsä mukaan”. Mahdollisen ennakkoperinnön arvo perunkirjoituksessa määräytyy lahjoitushetken arvon mukaan.

Perukirja on tavallaan ”veroilmoitus”, joka pohjustaa tulevaa perinnönjakoa. Perukirjan laadinnassa olisi kyettävä ottamaan huomioon perinnönjako ja jaettavan omaisuuden käyttö perinnönjaon jälkeen. Näin vältytään turhilta veroseuraamuksilta.

Perinnönjakoa ei saa tehdä ennen kuin pesän velat on maksettu tai velkojen maksusta on annettu riittävä vakuus. Ylivelkainen pesä on luovutettava pesänselvittäjän haltuun tai haettava konkurssiin pesään ryhtymättä, jos halutaan välttyä velkavastuista. Perunkirjoitusta tulisi seurata perinnönjako tai vähimmillään metsäyhtymän muodostaminen.Katso perukirjamalli asiakirjamalleista.

Ositus- ja/tai perinnönjakokirjan laatiminen

Perinnönjakokirja laaditaan kuolinpesän omaisuuden jakamiseksi rinta- tai muiden perillisten ja testamentinsaajien kesken. Mikäli kuolinpesässä on leski, perinnönjakoa edeltää aina ositus. Käytännössä molemmat toteutetaan yhdellä ositus- ja perinnönjakokirjalla. Perinnönjako voi olla jako murto-osaiseen omistukseen tai se voi olla fyysinen omaisuuden erotteleva jako.

Perinnönjako tehdään perukirjan perusteella ja useimmiten käypiä arvoja käyttäen. Usein voidaan käyttää perukirjan arvoja. Perinnönjaon lopputuloksena metsätila jakautuu yksinomistukseen tai siitä muodostuu metsäyhtymä. Perinnönjaossa tarvittavia asiakirjoja ovat esim. perukirjat, lainhuutotodistus, rasitustodistus ja kiinteistörekisteriote.

Perinnönjakokirjassa todetaan ensin, kenen jälkeen perinnönjakoa ollaan tekemässä. Sen jälkeen todetaan perinnönjaon osapuolet. Perukirjasta mainitaan merkintöinä myös perinnönjakoon vaikuttavat seikat (esimerkiksi testamentti). Sen jälkeen todetaan perinnönjaossa jaettava omaisuus.

Perinnönjaossa todetaan yksityiskohtaisesti mitä omaisuutta kukin jaon osapuoli saa ja mikä on jako-osuuden arvo. Tilaa jaettaessa on tarpeen todeta tarkat rajamääritykset liitekarttaviittauksineen.

Perinnönjakokirjassa voi olla monia osapuolten sopimia ehtoja esimerkiksi kustannusten suorittamisesta, kulkuoikeuksista jne. Myös käyttöoikeuksista ja muista oikeuksista voidaan sopia perinnönjaon yhteydessä.

Perinnönjakokirjan loppumerkinnöissä todetaan, että osapuolet hyväksyvät perinnönjakosopimuksen ja sitoutuvat olemaan sitä moittimatta. Samoin todetaan, että kaikille osapuolille on tehty sopimuksesta alkuperäiset kappaleet.Katso malli ositus- ja perinnönjakokirjasta asiakirjamalleista.

Mikäli perinnönjako on johtanut tilan jakaantumiseen, ovat uudet omistajat velvollisia hakemaan lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa saannosta.

Kun tehdään perinnönjako kuolinpesän muuttamiseksi verotusyhtymäksi, todetaan esimerkiksi, että osituksen alaisesta kiinteistöstä leski omistaa 3/6 ja perilliset toisen puolen jakaantuen kullekin tasan, esimerkiksi 1/6. Myös verotusyhtymäksi muututtaessa on syytä hakea selvennyslainhuuto kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaosta.

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK